Jeseník srdcem  / Co už jsme dokázali

Volební program 2018 -2022

Město jako služba občanům

Nechceme dělat věci za zavřenými dveřmi. Budeme transparentní, abyste věděli, jestli Vaše peníze utrácíme efektivně. Tomu přizpůsobíme celou městskou správu.

Město a městský úřad tady musí být pro občany. Musí jim vycházet maximálně vstříc a odpovídat na jejich potřeby. Hospodaření a smlouvy, které město uzavírá, budou veřejné a k nahlédnutí každému; nikoliv na žádost. Základem je transparentní rozpočet, který občanům pomůže získat přehled o hospodaření města. Část rozpočtu svěříme přímo Vám – občanům, abyste sami rozhodli, na co peníze použít. Vy víte nejlépe, co je ve Vašem okolí potřeba.

Transformujeme Technické služby tak, aby opravdu sloužily občanům Jeseníku a staraly se o především o údržbu města. Ochráníme pro Vás to nejcennější, co máme – vodu. Zabráníme případným snahám o privatizaci Vodovodů a kanalizací Jesenicka (VAK) a dohlédneme na to, aby tato společnost i nadále sloužila Jeseníku a zajišťovala za přijatelnou cenu pitnou vodu pro občany města.

Dostupné bydlení a startovací byty pro ty, kteří je potřebují

Město Jeseník musí podpořit bytovou výstavbu, aby měli jeho současní i budoucí obyvatelé kde žít. Bytovou výstavbu budeme řešit koncepčně, dlouhodobě, s ohledem na potřeby všech obyvatel města.

Jeseník je město pro všechny skupiny obyvatel. Proto podpoříme výstavbu mezigeneračního bydlení, kde budou jak byty s pečovatelskou službou, tak startovací byty pro mladé rodiny. Cílem je spojovat různé skupiny obyvatel, které si mohou navzájem vypomáhat. Budeme pokračovat v projektu prostupného bydlení, který zajistí lidem bez domova návrat do normálního života. Chceme Jeseník bez bezdomovců, bezpečný a přátelský.

Do budování nové výstavby zapojíme městského architekta, který po odborné stránce zaštítí další rozvoj města s důrazem na bezpečnost chodců a cyklistů ve městě. Chceme, aby se Jeseník stal moderním městem 21. století, aby plně využil své historické dědictví a navázal na specifickou historii našeho kraje.

Lepší a dostupnější zdravotnictví

Budeme spolupracovat s lékaři a zdravotními pojišťovnami, abychom zajistili dostatek praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, zubních lékařů a abychom podpořili nemocnici.

Vytvoříme databázi mediků z regionu studujících na lékařských fakultách. Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami budeme usilovat o vytvoření motivačních nástrojů (stipendia, náborové příspěvky) k návratu mladých zdravotníků pocházejících z Jeseníku a okolí domů.
Budeme myslet i na jejich rodinné příslušníky (práce pro partnera, školy a kroužky pro děti). Podporou kultury, sportu a celkové spolupráce aktivních občanů, odborníků a samosprávy budeme usilovat o zvýšení atraktivity života v našem regionu.

Po zdravotních pojišťovnách budeme požadovat, aby plnily svoji roli jako důležitá součást sítě subjektů poskytujících zdravotnické služby (dostupnost péče nemocnice, záchranné služby, praktických lékařů a specialistů).

Propojíme poptávky mladých lékařů hledajících svoji praxi a odcházejících lékařů seniorů.

Část nově vzniklých městských bytů nabídneme jako startovací byty příchozím lékařům a sestrám.

Do Smetanových sadů navrátíme život

Smetanovy sady jsou zeleným srdcem Jeseníku. Mají potenciál stát se vyhledávaným místem pro trávení volného času obyvatel i turistů. Zvýšíme bezpečnost v celém parku a podpoříme zde pořádání kulturních i sportovních akcí.

Smetanovy sady musí ožít! Uděláme z nich místo, do kterého budou obyvatelé Jeseníku i turisté rádi chodit. Zasadíme se o vytvoření infrastruktury, která je pro oživení zásadní – toalety, občerstvení nebo půjčovna sportovních potřeb. Park chceme rozdělit na dvě části: na aktivní a kulturní. Aktivní (dolní) část vybavíme prvky pro sport a volný čas, které přilákají do parku obyvatele Jeseníku i turisty. Kulturní (horní) část bude tvořit především znovuobnovené letní divadlo.

Abychom zajistili v parku bezpečnost, jmenujeme správce parku, který zajistí, aby se lidé ve Smetanových sadech cítili dobře. Bude mít na starost údržbu parku a jeho běžný provoz.

Jeseník - město přátelské k seniorům

Nadále budeme podporovat sociální služby pro seniory. S ohledem na vývoj potřeb seniorů v této oblasti se pokusíme tyto služby nadále rozšiřovat a zpřístupňovat dalším seniorům.

Město bude nadále nabízet širokou paletu volnočasových aktivit pro seniory a bude podporovat činnost klubů seniorů, vzdělávacích aktivit, ale také spolupráci seniorů z Jeseníku a okolních obcí.

Rada seniorů města Jeseník bude významným partnerem při přípravě aktivit a mapování potřeb seniorů. Chceme využít zkušenosti jesenických seniorů a zapojíme je do rozhodovacích procesů.

Pro jesenické děti a studenty chceme moderní a otevřené školství

Školství musí naše děti rozvíjet a zároveň je připravovat na praxi. Chceme, aby jesenické školy byly kvalitní, spolupracovaly mezi sebou a byly otevřené k rodičům i dětem.

Vzdělání je to nejcennější, co můžeme našim dětem dát. Chceme, aby děti získaly kvalitní vzdělání a ve světě se neztratily. Školství v Jeseníku budeme budovat komplexně tak, aby spolu jednotlivé školy spolupracovaly a pomáhaly žákům s přechodem mezi jednotlivými stupni vzdělání.

Budeme podporovat učňovské školství, technické i všeobecné obory. Chceme takový vzdělávací systém, který bude studenty připravovat na reálnou praxi. Propojíme školy a firmy tak, aby studenti nalezli kvalitní uplatnění.

Jeseničtí podnikatelé jsou partnery města

Město Jeseník musí spolupracovat s místními firmami a podnikateli. Malé firmy a živnostníci si zaslouží podporu města, velké firmy pak jsou klíčovými partnery města při rozhodování o významných investicích a záměrech.

Podnikání v Jeseníku má být co nejpohodlnější a město musí, v rámci svých možností, vycházet podnikatelům a firmám vstříc. Samozřejmostí je taková komunikace s úřadem, která podnikatele nebude obtěžovat. Budeme pracovat na tom, aby firmy podnikající v Jeseníku neměly důvod přesouvat své sídlo mimo region.

Malým firmám město Jeseník nabídne pomoc při získávání dotací, prostor pro podnikání a zprostředkuje poradenství. Ve spolupráci se školami připravíme projekt podnikatelského inkubátoru, který pomůže v začátcích mladým podnikatelům.

Jeseník žije!

Chceme, aby Jeseník žil. Aby se stal kulturním centrem, líhní sportovních talentů a lákavým cílem pro turisty. Město musí aktivní lidi a spolky propojovat a podpořit je v jejich snažení.

Město bude podporovat aktivní život ve městě, hlavními pilíři budou kultura, turismus a sport. Jeseník je líhní obrovského množství velkých talentů. Město jim nesmí stát v cestě, naopak by je mělo podpořit a snažit se je v Jeseníku udržet.

Proto budeme i nadále finančně podporovat sportovní mládežnické kluby a aktivní sportovní spolky. Nelze upřednostňovat jen jeden sport, ale je nutné podpořit široké spektrum sportovních aktivit.

Jeseničtí občané si zaslouží kvalitní koncepci kultury s širokou nabídkou pro všechny. Dáme prostor aktivním spolkům či jednotlivcům, kteří umí uspořádat zajímavé kulturní akce.

Jeseník – to nejsou jen lázně. Turistům chceme Jeseník představit jako místo s širokou nabídkou sportovních aktivit, kulturních událostí a možností poznávat krásy a historii našeho regionu. To vše podpořeno nabídkou kvalitních služeb.

Kvalitní vzdělání pro

studentů

Dostupné zdravotnictví pro

seniorů

Více zábavy pro

dětí

Lepší město pro

občanů Jeseníku

Udělejme z Jeseníku lepší místo k životu!

Napište nám

Jeseník srdcem
Zdeňka Blišťanová
Zdeňka Blišťanová
https://www.facebook.com/jesrdcem/
místostarostka
kandidátka na starostu města Jeseník
Jeseník srdcem
Jeseník srdcem