Komunální volby 5. a 6. října 2018

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová

kandidátka na starostku Jeseníku

Před nástupem do funkce místostarostky strávila Zdeňka Blišťanová 27 let ve školství. Přes učitelku, zástupkyni ředitele se vypracovala až k pozici ředitele ZŠ Česká Ves. Během jejího působení vzrostl počet žáků na dvojnásobek, škola se otevřela rodičům (osvědčení Rodiče vítáni) a zavedla nové výukové metody (např. matematika podle Hejného).

V roce 2013 se stala zastupitelkou a o rok později, po komunálních volbách 1. místostarostkou Jeseníku. Mezi její kompetence od té doby patří školství, sociální politika nebo finance. Ve všech těchto oblastech se městu daří, v některých z nich bylo dosaženo významných úspěchů.

Například spuštěním projektu bydlení, který pomůže lidem bez domova s návratem do normálního života a udělá tak město bezpečnější. Při své práci pro Jeseník, se snaží zapojit do rozhodování o dění ve městě také občany. Díky pocitovým mapám tak město zjistilo, v jakých částech města se občané necítí dobře a jejich připomínky zapracovalo do dlouhodobého plánu.

V osobě Zdeňky Blišťanové nalezl Jeseník člověka, který díky svým zkušenostem dokáže profesionálně a odpovědně vést město tak, aby se z Jeseníku stalo ještě lepší místo pro život.

Jeseník srdcem jsou

Tomáš Vlazlo

podnikatel

Ing. Dagmar Ponechalová

ředitelka Česko-polské obchodní komory

Mgr. Jan Baďura

trenér FENIX SKI TEAM Jeseník

Bohumil Kubíček

stavební referent - Arcibiskupství Olomoucké

Roman Kaderka

instalatér

Rudolf Lindovský

majitel firmy

Mgr. Lukáš Morávek

internetový specialista

Mgr. Miroslav Partyka

policejní komisař

Roman Štencl

ředitel společnosti Selská pekárna

Mgr. Martina Seidlerová

organizátorka Jesenických trhů, předsedkyně spolku Sudetikus

PharmDr. Rodan Hojgr

ředitel firmy

Veronika Vlčková, DiS

učitelka ZUŠ

Martin Škoda

IT specialista

MUDr. Jelena Veselá

lékařka

Bc. Veronika Škodová

zdravotní sestra

Ing. Miroslav Šustek

inspektor bezpečnosti práce

Mgr. Leona Steigerová

zástupkyně ředitele základní školy

Tomáš Neuwirth

video producent, grafik

František Surmík

kulturní pracovník PLL a.s.

Tereza Vodáková

studentka Univerzity Palackého

Jeseník srdcem  / Co chceme

Volební program

Město jako služba občanům

Nechceme dělat věci za zavřenými dveřmi. Budeme transparentní, abyste věděli, jestli Vaše peníze utrácíme efektivně. Tomu přizpůsobíme celou městskou správu.

Město a městský úřad tady musí být pro občany. Musí jim vycházet maximálně vstříc a odpovídat na jejich potřeby. Hospodaření a smlouvy, které město uzavírá, budou veřejné a k nahlédnutí každému; nikoliv na žádost. Základem je transparentní rozpočet, který občanům pomůže získat přehled o hospodaření města. Část rozpočtu svěříme přímo Vám – občanům, abyste sami rozhodli, na co peníze použít. Vy víte nejlépe, co je ve Vašem okolí potřeba.

Transformujeme Technické služby tak, aby opravdu sloužily občanům Jeseníku a staraly se o především o údržbu města. Ochráníme pro Vás to nejcennější, co máme – vodu. Zabráníme případným snahám o privatizaci Vodovodů a kanalizací Jesenicka (VAK) a dohlédneme na to, aby tato společnost i nadále sloužila Jeseníku a zajišťovala za přijatelnou cenu pitnou vodu pro občany města.

Dostupné bydlení a startovací byty pro ty, kteří je potřebují

Město Jeseník musí podpořit bytovou výstavbu, aby měli jeho současní i budoucí obyvatelé kde žít. Bytovou výstavbu budeme řešit koncepčně, dlouhodobě, s ohledem na potřeby všech obyvatel města.

Jeseník je město pro všechny skupiny obyvatel. Proto podpoříme výstavbu mezigeneračního bydlení, kde budou jak byty s pečovatelskou službou, tak startovací byty pro mladé rodiny. Cílem je spojovat různé skupiny obyvatel, které si mohou navzájem vypomáhat. Budeme pokračovat v projektu prostupného bydlení, který zajistí lidem bez domova návrat do normálního života. Chceme Jeseník bez bezdomovců, bezpečný a přátelský.

Do budování nové výstavby zapojíme městského architekta, který po odborné stránce zaštítí další rozvoj města s důrazem na bezpečnost chodců a cyklistů ve městě. Chceme, aby se Jeseník stal moderním městem 21. století, aby plně využil své historické dědictví a navázal na specifickou historii našeho kraje.

Lepší a dostupnější zdravotnictví

Budeme spolupracovat s lékaři a zdravotními pojišťovnami, abychom zajistili dostatek praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, zubních lékařů a abychom podpořili nemocnici.

Vytvoříme databázi mediků z regionu studujících na lékařských fakultách. Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami budeme usilovat o vytvoření motivačních nástrojů (stipendia, náborové příspěvky) k návratu mladých zdravotníků pocházejících z Jeseníku a okolí domů.
Budeme myslet i na jejich rodinné příslušníky (práce pro partnera, školy a kroužky pro děti). Podporou kultury, sportu a celkové spolupráce aktivních občanů, odborníků a samosprávy budeme usilovat o zvýšení atraktivity života v našem regionu.

Po zdravotních pojišťovnách budeme požadovat, aby plnily svoji roli jako důležitá součást sítě subjektů poskytujících zdravotnické služby (dostupnost péče nemocnice, záchranné služby, praktických lékařů a specialistů).

Propojíme poptávky mladých lékařů hledajících svoji praxi a odcházejících lékařů seniorů.

Část nově vzniklých městských bytů nabídneme jako startovací byty příchozím lékařům a sestrám.

Do Smetanových sadů navrátíme život

Smetanovy sady jsou zeleným srdcem Jeseníku. Mají potenciál stát se vyhledávaným místem pro trávení volného času obyvatel i turistů. Zvýšíme bezpečnost v celém parku a podpoříme zde pořádání kulturních i sportovních akcí.

Smetanovy sady musí ožít! Uděláme z nich místo, do kterého budou obyvatelé Jeseníku i turisté rádi chodit. Zasadíme se o vytvoření infrastruktury, která je pro oživení zásadní – toalety, občerstvení nebo půjčovna sportovních potřeb. Park chceme rozdělit na dvě části: na aktivní a kulturní. Aktivní (dolní) část vybavíme prvky pro sport a volný čas, které přilákají do parku obyvatele Jeseníku i turisty. Kulturní (horní) část bude tvořit především znovuobnovené letní divadlo.

Abychom zajistili v parku bezpečnost, jmenujeme správce parku, který zajistí, aby se lidé ve Smetanových sadech cítili dobře. Bude mít na starost údržbu parku a jeho běžný provoz.

Jeseník - město přátelské k seniorům

Nadále budeme podporovat sociální služby pro seniory. S ohledem na vývoj potřeb seniorů v této oblasti se pokusíme tyto služby nadále rozšiřovat a zpřístupňovat dalším seniorům.

Město bude nadále nabízet širokou paletu volnočasových aktivit pro seniory a bude podporovat činnost klubů seniorů, vzdělávacích aktivit, ale také spolupráci seniorů z Jeseníku a okolních obcí.

Rada seniorů města Jeseník bude významným partnerem při přípravě aktivit a mapování potřeb seniorů. Chceme využít zkušenosti jesenických seniorů a zapojíme je do rozhodovacích procesů.

Pro jesenické děti a studenty chceme moderní a otevřené školství

Školství musí naše děti rozvíjet a zároveň je připravovat na praxi. Chceme, aby jesenické školy byly kvalitní, spolupracovaly mezi sebou a byly otevřené k rodičům i dětem.

Vzdělání je to nejcennější, co můžeme našim dětem dát. Chceme, aby děti získaly kvalitní vzdělání a ve světě se neztratily. Školství v Jeseníku budeme budovat komplexně tak, aby spolu jednotlivé školy spolupracovaly a pomáhaly žákům s přechodem mezi jednotlivými stupni vzdělání.

Budeme podporovat učňovské školství, technické i všeobecné obory. Chceme takový vzdělávací systém, který bude studenty připravovat na reálnou praxi. Propojíme školy a firmy tak, aby studenti nalezli kvalitní uplatnění.

Jeseničtí podnikatelé jsou partnery města

Město Jeseník musí spolupracovat s místními firmami a podnikateli. Malé firmy a živnostníci si zaslouží podporu města, velké firmy pak jsou klíčovými partnery města při rozhodování o významných investicích a záměrech.

Podnikání v Jeseníku má být co nejpohodlnější a město musí, v rámci svých možností, vycházet podnikatelům a firmám vstříc. Samozřejmostí je taková komunikace s úřadem, která podnikatele nebude obtěžovat. Budeme pracovat na tom, aby firmy podnikající v Jeseníku neměly důvod přesouvat své sídlo mimo region.

Malým firmám město Jeseník nabídne pomoc při získávání dotací, prostor pro podnikání a zprostředkuje poradenství. Ve spolupráci se školami připravíme projekt podnikatelského inkubátoru, který pomůže v začátcích mladým podnikatelům.

Jeseník žije!

Chceme, aby Jeseník žil. Aby se stal kulturním centrem, líhní sportovních talentů a lákavým cílem pro turisty. Město musí aktivní lidi a spolky propojovat a podpořit je v jejich snažení.

Město bude podporovat aktivní život ve městě, hlavními pilíři budou kultura, turismus a sport. Jeseník je líhní obrovského množství velkých talentů. Město jim nesmí stát v cestě, naopak by je mělo podpořit a snažit se je v Jeseníku udržet.

Proto budeme i nadále finančně podporovat sportovní mládežnické kluby a aktivní sportovní spolky. Nelze upřednostňovat jen jeden sport, ale je nutné podpořit široké spektrum sportovních aktivit.

Jeseničtí občané si zaslouží kvalitní koncepci kultury s širokou nabídkou pro všechny. Dáme prostor aktivním spolkům či jednotlivcům, kteří umí uspořádat zajímavé kulturní akce.

Jeseník – to nejsou jen lázně. Turistům chceme Jeseník představit jako místo s širokou nabídkou sportovních aktivit, kulturních událostí a možností poznávat krásy a historii našeho regionu. To vše podpořeno nabídkou kvalitních služeb.

Kvalitní vzdělání pro

studentů

Dostupné zdravotnictví pro

seniorů

Více zábavy pro

dětí

Lepší město pro

občanů Jeseníku

Udělejme z Jeseníku lepší místo k životu!

Napište nám

Jeseník srdcem
Zdeňka Blišťanová
Zdeňka Blišťanová
https://www.facebook.com/jesrdcem/
místostarostka
kandidátka na starostu města Jeseník
Jeseník srdcem
Jeseník srdcem